Μεταγνώσεις

«Ηταν οι καλύτερες μέρες, ήταν οι χειρότερες μέρες, ήταν τα χρόνια της σοφίας, ήταν τα χρόνια της άνοιας, ήταν η εποχή της πίστης, ήταν η εποχή της ολιγοπιστίας, η εποχή του Φωτός και η εποχή του Σκότους, ήταν η άνοιξη της ελπίδας και ήταν ο χειμώνας της απελπισίας, είχαμε μπρος μας τα πάντα, είχαμε μπρος μας το τίποτε, πηγαίναμε όλοι στον Παράδεισο, πηγαίναμε όλοι στο αντίθετό του»
Ch Dickens, A Tale of Two Cities

«Εσύ κι εγώ Ζόιντ, είμαστε σαν τον Μπιγκ Φουτ. Οι καιροί περνούν, εμείς ποτέ δεν αλλάζουμε…»
Τ Πύντσον, Vineland

«Οι άνθρωποι κάνουν την ίδια τους την Ιστορία, δεν την κάνουν όμως κάτω από ελεύθερες συνθήκες, που διάλεξαν μόνοι τους, μα κάτω από συνθήκες που βρέθηκαν άμεσα, που δόθηκαν και κληρονομήθηκαν από το παρελθόν.»
K Μαρξ, Η 18η Μπρυμαίρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη

«Αυτοί που ελέγχουν το Μικροσκοπικό, ελέγχουν τον κόσμο»
Τ Πύντσον,
Mason & Dixon

Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2013

ΕΛΛΑΔΑ—ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2012

Κυρία Κριστίν Λαγκάρντ
Διευθύνουσα Σύμβουλο
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου
Ουάσινγκτον

Αξιότιμη Κυρία Λαγκάρντ:


Στην επισυναπτόμενη ενημέρωση του Μνημονίου Οικονομικών και
Χρηματοπιστωτικών Πολιτικών (ΜΟΧΠ) της 9ης Μαρτίου 2012, επιβεβαιώνουμε τη
δέσμευσή μας για τις πολιτικές και τους στόχους του οικονομικού προγράμματος που
υποστηρίζεται από μια συμφωνία στο πλαίσιο του Διευρυμένου Πιστωτικού
Μηχανισμού (ΔΠΜ), και περιγράφει την πρόοδο και τα βήματα πολιτικής για την
επίτευξη των στόχων του προγράμματος

Η αναγκαία προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας συνεχίζεται, και το πρωτογενές
έλλειμμα έχει μειωθεί σημαντικά. Μετά από εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις της αγοράς
εργασίας που ελήφθησαν στις αρχές του 2012 στο πλαίσιο του προγράμματος, το
έλλειμμα ανταγωνιστικότητας και το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών της Ελλάδας
συρρικνώνονται αισθητά. Ωστόσο, η οικονομική ύφεση ήταν βαθύτερη από την
αναμενόμενη το 2012.

Έχουμε αντιμετωπίσει κάποιες καθυστερήσεις στην εφαρμογή του προγράμματος.
Εκπληρώσαμε τα περισσότερα ποσοτικά κριτήρια επιδόσεων του τέλους
Σεπτεμβρίου, αν και δεν επιτύχαμε για λίγο τα κριτήρια των εγχώριων
ληξιπρόθεσμων οφειλών και των κυβερνητικών εγγυήσεων (Πίνακας 1α).
Σημειώθηκε κάποια πρόοδος στα διαρθρωτικά ορόσημα, αν και η πλήρης εφαρμογή
τους έχει καθυστερήσει (Πίνακας 2).

Θέλουμε να φέρουμε πίσω το πρόγραμμα σε καλό δρόμο, και για το σκοπό αυτό
έχουμε θέσει σε εφαρμογή μία ολοκληρωμένη λίστα των δράσεων (Πίνακας 3):

 • Υιοθετούμε εκτεταμένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση των
  βάσεων για την οικονομική ανάκαμψη. Ως προαπαιτούμενες δράσεις για την
  αναθεώρηση, έχουμε λάβει μια σειρά από μέτρα για την απελευθέρωση των
  βασικών αγορών προϊόντων και υπηρεσιών, την επανεκκίνηση της
  διαδικασίας των αποκρατικοποιήσεων, και τη μείωση του μη μισθολογικού
  κόστους της εργασίας. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα ενισχύσουν την
  ανταγωνιστικότητα, θα βοηθήσουν στην προσέλκυση των επενδύσεων που
  είναι αναγκαίες, και θα προστατεύσουν το πραγματικό εισόδημα των
  νοικοκυριών.
 • Ενισχύουμε το τραπεζικό σύστημα, για να ενισχυθεί περαιτέρω η ανάκαμψη.
  Ως προαπαιτούμενες δράσεις για την αναθεώρηση, έχουμε οριστικοποιήσει το
  πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού τομέα, και έχουμε εισάγει
  μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της διακυβέρνησης. Οι δράσεις αυτές θα
  ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των καταθετών και θα υποστηρίξουν τον εκ
  νέου τραπεζικό δανεισμό.
 • Η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει ένα φιλόδοξο δημοσιονομικό πρόγραμμα για
  την περίοδο 2013-16. Ως προαπαιτούμενες δράσεις για την αναθεώρηση,
  έχουμε υιοθετήσει: (α) τον προϋπολογισμό του 2013 και το αναθεωρημένο
  μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πρόγραμμα· και (β) ένα εφαρμοστικό
  νομοσχέδιο που περιέχει τα δημοσιονομικά μέτρα για το 2013-14. Το
  αναθεωρημένο δημοσιονομικό πρόγραμμα στοχεύει στην επίτευξη
  πρωτογενούς πλεονάσματος ύψους 4½ τοις εκατό του ΑΕΠ ως το 2016, δύο
  χρόνια αργότερα από ό, τι προβλεπόταν στο πρόγραμμα υποστήριξης του
  ΔΠΜ. Η ομαλότερη πορεία θα βοηθήσει στη μετρίαση του αντίκτυπου της
  δημοσιονομικής προσαρμογής στην οικονομία.
 • Η ενίσχυση των δημοσιονομικών θεσμών είναι ένα κρίσιμο κομμάτι του
  μεταρρυθμιστικού μας προγράμματος. Ως προαπαιτούμενες δράσεις για την
  αναθεώρηση, η κυβέρνηση έχει ενισχύσει την ικανότητα της Φορολογικής
  Διοίκησης Εσόδων, έχει απλοποιήσει τις φορολογικές διαδικασίες, και έχει
  λάβει μέτρα για να εξασφαλίσει αυστηρότερο έλεγχο επί των δαπανών της
  γενικής κυβέρνησης. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στη βελτίωση της
  πληρωμής των φόρων, και στην πρόληψη μελλοντικής συσσώρευσης
  καθυστερούμενων οφειλών.
 Έχουμε λάβει νέες δεσμεύσεις χρηματοδότησης από τους εταίρους μας της
ευρωζώνης για την υποστήριξη του αναθεωρημένου πλαισίου της πολιτικής μας.
Έχουν δεσμευτεί να μειώσουν τα επιτόκια και τα τέλη στα υφιστάμενα δάνεια, να
επεκτείνουν τη διάρκεια των δανείων, και έχουν συμφωνήσει να χρηματοδοτήσουν
μια εθελοντική επαναγορά του χρέους από τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό θα μας βοηθήσει
να αποκαταστήσουμε μια βιώσιμη πορεία του χρέους. Γενικότερα, έχουν επαναλάβει
τη δέσμευσή τους να παράσχουν επαρκή στήριξη στην Ελλάδα για τη διάρκεια του
προγράμματος και πέρα από αυτό, με την προϋπόθεση ότι η Ελλάδα θα
συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις και τους στόχους του προγράμματος
προσαρμογής.

 Στη βάση των μέτρων που έχουμε λάβει για να επαναφέρουμε το πρόγραμμα και πάλι
σε καλό δρόμο, ζητάμε:

 •  Ολοκλήρωση της πρώτης και της δεύτερης αναθεώρησης, και μια εκταμίευση
  του ποσού των 2.798,2 εκατομμυρίων ΕΤΔ. Λόγω των καθυστερήσεων στο
  πρόγραμμα, ζητάμε εκ νέου ίσο επανασχεδιασμό των υπόλοιπων μη
  αναληφθέντων ποσών για το υπόλοιπο της συμφωνίας (Παράρτημα Ι).
 • Τροποποίηση των κριτήριων επίδοσης τέλους Δεκεμβρίου 2012 για το
  πρωτογενές ταμειακό υπόλοιπο της γενικής κυβέρνησης, για τις πρωτογενείς
  δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού, και για την καθαρή μεταβολή στο
  απόθεμα των εγχώριων ληξιπρόθεσμων οφειλών (στενός ορισμός).
 •  Παρεκκλίσεις εφαρμογής για τα τροποποιημένα κριτήρια επίδοσης τέλους
  Δεκεμβρίου (δεύτερο σημείο), καθώς επίσης και για το κριτήριο απόδοσης
  που καλύπτει το απόθεμα του χρέους της κεντρικής κυβέρνησης και τις νέες
  εγγυήσεις που χορηγούνται από την κεντρική κυβέρνηση. Περιμένουμε την
  επίτευξη καθενός από τους στόχους αυτούς.
 • Τροποποίηση του ενδεικτικού στόχου τέλους Δεκεμβρίου σχετικά με την
  καθαρή μεταβολή του αποθέματος καθυστερούμενων οφειλών της γενικής
  κυβέρνησης
 • Δημιουργία κριτηρίων επίδοσης και ενδεικτικών στόχων για τέλη Μαρτίου
  2013 και τέλη Ιουνίου 2013. Δημιουργία ενός ποσοτικοποιημένου κριτηρίου
  επίδοσης σχετικά με τις εισπράξεις από ιδιωτικοποιήσεις μέχρι το τέλος του
  2013. Και δημιουργία ενδεικτικών στόχων για τέλη Σεπτεμβρίου 2013 και
  τέλη Δεκεμβρίου 2013 (Πίνακας lβ)
 • Τέλος, όπως περιγράφεται πιο κάτω, προτείνουμε νέα διαρθρωτικά ορόσημα
  προκειμένου να μετρηθεί η πρόοδος έναντι των στόχων του προγράμματός
  μας (Πίνακας 4)
 Πιστεύουμε ότι οι πολιτικές που παρατίθενται στο συνημμένο ΜΟΧΠ είναι επαρκείς
για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος και είμαστε έτοιμοι να λάβουμε όλα
τα απαραίτητα μέτρα για το σκοπό αυτό, καθώς οι περιστάσεις αλλάζουν. Θα
προβούμε σε διαβουλεύσεις με το Ταμείο για την υιοθέτηση οποιονδήποτε τέτοιων
δράσεων και πριν από τις αναθεωρήσεις των πολιτικών που περιέχονται σε αυτό το
ΜΟΧΠ, σύμφωνα με τις πολιτικές του Ταμείου σε τέτοιες διαβουλεύσεις.
Αυτό το γράμμα κοινοποιείται στους κ. Γιούνκερ, Ρεν και Ντράγκι.

 Αντώνης Σαμαράς
Πρωθυπουργός


Γιάννης Στουρνάρας                                                                   Γιώργος Προβόπουλος
Υπουργός Οικονομικών                                             Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου