Μεταγνώσεις

«Ηταν οι καλύτερες μέρες, ήταν οι χειρότερες μέρες, ήταν τα χρόνια της σοφίας, ήταν τα χρόνια της άνοιας, ήταν η εποχή της πίστης, ήταν η εποχή της ολιγοπιστίας, η εποχή του Φωτός και η εποχή του Σκότους, ήταν η άνοιξη της ελπίδας και ήταν ο χειμώνας της απελπισίας, είχαμε μπρος μας τα πάντα, είχαμε μπρος μας το τίποτε, πηγαίναμε όλοι στον Παράδεισο, πηγαίναμε όλοι στο αντίθετό του»
Ch Dickens, A Tale of Two Cities

«Εσύ κι εγώ Ζόιντ, είμαστε σαν τον Μπιγκ Φουτ. Οι καιροί περνούν, εμείς ποτέ δεν αλλάζουμε…»
Τ Πύντσον, Vineland

«Οι άνθρωποι κάνουν την ίδια τους την Ιστορία, δεν την κάνουν όμως κάτω από ελεύθερες συνθήκες, που διάλεξαν μόνοι τους, μα κάτω από συνθήκες που βρέθηκαν άμεσα, που δόθηκαν και κληρονομήθηκαν από το παρελθόν.»
K Μαρξ, Η 18η Μπρυμαίρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη

«Αυτοί που ελέγχουν το Μικροσκοπικό, ελέγχουν τον κόσμο»
Τ Πύντσον,
Mason & Dixon

Κυριακή, 14 Ιουλίου 2013

Βιβλιογραφία πάνω στη διαλεκτική μέθοδο και τη λογική του Κεφαλαίου του Κ. Μαρξ

Η μελέτη της παρακάτω προτεινόμενης βιβλιογραφίας πάνω στο θέμα της μεθόδου και της λογικής του Κεφαλαίου του Κ. Μαρξ αποτελεί μια καλή αρχή για μια συστηματική διαλεκτική πραγμάτευση του εν λόγω ζητήματος. Τα σχόλια είναι ευπρόσδεκτα για οποιεσδήποτε πιθανώς απαραίτητες επιπλέον βιβλιογραφικές προσθήκες και αναφορές σε σημαντικά έργα συναφή και σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα. Με αστερίσκο σημειώνονται εκείνα τα έργα που,ενώ δεν θέτουν σαν μοναδικό και άμεσο σκοπό τους ειδικά την συνολική διερεύνηση της συγκεκριμένης μεθόδου και της συγκεκριμένης λογικής του Κεφαλαίου του Κ. Μαρξ,ασχολούνται ωστόσο είτε με συγκεκριμένα ζητήματα η επίλυση των καθιστά απαραίτητη την διερεύνηση επιμέρους προβλημάτων και ζητημάτων της μαρξικής διαλεκτικής στο Κεφάλαιο είτε προσπαθούν αποσπασματικά και όχι ολοκληρωμένα,δηλ. όχι συστηματικά,να αναδείξουν και να θέσουν συγκεκριμένες πτυχές αυτής της λογικής του Κεφαλαίου στο επίκεντρο της μαρξιστικής έρευνας.

Στα αγγλικά:

Alfred Schmidt,History and Structure,MIT Press 1983 (*)
Backhaus, H.-G. [1969] ‘On the dialectics of the value-form’, Thesis Eleven 1, 1980 (original publication: ‘Zur Dialektic der Wertform’, in A. Schmidt (ed.) Beitrage zur Marxistischen Erkenntnistheorie)
C. J. Arthur,The New Dialectic and Marx's ‘Capital’ (hb. 2002; pb. 2004) Brill: Leiden, Boston, Köln 
C. J. Arthur,'The Inner Totality of Capitalism' in Historical Materialism 14.3, 2006 (85-111) 
Christopher J. Arthur, The Concept of Money (*)
Christopher J. Arthur. Towards a Systematic Dialectic of Capital
C. J. Arthur,‘Marx, Hegel and the Value-form’ ch. 11 of Hegel’s Logic and Marx’s Capital eds F. Moseley and T. Smith, Brill [2013 forthcoming]
F. Moseley, ed., Marx’s Method in Capital: a Reexamination (Atlantic Highlands, NJ: Humanities Press International, 1993)
F. Moseley. “Marx's Logical Method and the Transformation Problem” in Moseley (ed.), Marx's Method in 'Capital':  A Reexamination, Humanities Press, 1993.
Fred Moseley and Martha Campbell (eds) (1997) New Investigations of Marx’s Method,New Jersey, Humanities Press.
H. Uchida, Marx’s Grundrisse and Hegel’s Logic, ed. T. Carver, (New York: Routledge, 1988) (*)
I. Hanzel, The Concept of Scientific Law in the Philosophy of Science and Epistemology (Boston: Kluwer, 1999). (*)
Re-reading Marx. New Perspectives after the Critical Edition, eds. R. Bellofiore and R. Fineschi, Basigstoke, Palgrave, 2009. (*)
Reichelt, H.(2007) ‘Marx’s critique of economic categories: reflections on the problem of validity in the dialectical method of presentation in Capital’,Historical Materialism 15
Roberto Fineschi, The four levels of abstraction of Marx's concept of capital
Sekine, T. (1983) The Dialectic of Capital: A study of the inner logic of capitalism
Sekine, T. (1997) An Outline of the Dialectic of Capital
Shamsavari, A., Dialectic and social theory: the logic of “Capital”, Braunton, Merlin Books, 1991.
T.J. Blakeley, The Logic of Capital: Some Recent Analyses
T. Smith,The Logic of Marx’s ‘Capital’. Reply to Hegelian Criticisms. (New York: SUNY Press, 1987)
The Culmination of capital : essays on volume III of Marx's Capital edited by Martha Campbell and Geert Reuten. Book, Print in English,2002
Uno, Kozo: Principles of Political Economy. Theory of a Purely Capitalist Society. Translated from the Japanese by Thomas T. Sekine. Brighton, Atlantic Highlands/New Jersey 1980. (*)
Zelený, J., & Carver, T. (1980). The logic of Marx. Oxford: Blackwell.


Στα γερμανικά:

Backhaus, Hans-Georg: Dialektik der Wertform. Untersuchungen zur Marxschen Ökonomiekritik. Freiburg i. Br. 1997.
Emmerich Nyikos,Das Kapital ALS Prozess: Zur Geschichtlichen Tendenz Des Kapitalsystems,Internationaler Verlag Der Wissenschaften [2010] (*)
H. J. Krahl, “Bemerkungen zum Verhältnis von Kapital und Hegelscher Wesenslogik,” in O. Negt, ed., Aktualität und Folgen der Philosophie Hegels (Frankfurt am Main: Suhrkamp 1971), pp. 141–54.
Heinrich, M. (1999) Die Wissenschaft vom Wert: Die Marxsche Kritik der politischen Ökonomie zwischen wissenschaftlicher Revolution und klassischer Tradition
J. Zeleny, Wissenschaftslogik und ‘Das Kapital’ (Frankfurt am Main: Europäische Verlagsanstalt, 1973).
Karel Kosik, Die Dialektik des Konkreten, Frankfurt [1967]
Krahl, H.J. (1971) ‘Zur Wesenslogik der Marxschen Warenanalyse’ in his Konstitution und Klassenkampf
Kuhne F. Begriff und Zitat bei Marx: Die idealistische Struktur des Kapitals und ihre nicht-idealistische Darstellung [1995]
Otto Morf, Geschichte und Dialektik in der politischen Ökonomie. Zum Verhältnis von Wirtschaftstheorie und Wirtschaftsgeschichte bei Karl Marx. (*)
Quaas, Georg. Dialektik Als Philosophische Theorie Und Methode Des "kapital" : Eine Methodologische Untersuchung Des ökonomischen Werkes Von Karl Marx. Frankfurt am Main: P. Lang, 1992.
R. Meiners,Methodenprobleme bei Marx und ihr Bezug zur Hegelschen Philosophie (München: Minerva,1980).
Reichelt, H. (1970) Zur logischen Struktur des Kapitalbegriffs bei Karl Marx
Roman Rosdolsky, Zur Entstehungsgeschichte des Marxschen ‘Kapital’, Frankfurt (1968)
Viktor A. Vazjulin, Die Logik des "Kapitals" von Karl Marx,Verlag: Books on Demand. [βλ. βιβλιοκριτική στα γερμανικά]
Wygodski, W.S.: Die Geschichte einer grossen Entdeckung: Über die Entstehung des Werkes "Das Kapital" von Karl Marx,Berlin Verlag Die Wirtschaft (1967)

Στα ελληνικά:

Alfredo Saad Filho,Η "νέα διαλεκτική", η μέθοδος του "κεφαλαίου" και το σημείο εκκίνησης της εργασιακής θεωρίας της αξίας [Ουτοπία]
Backhaus H.G. 1990, «Για τη διαλεκτική της αξιακής μορφής», Τεύχη πολιτικής οικονομίας 7: 11-35.
Christopher J. Arthur, Η έννοια του χρήματος (*)
Hyppolite J. Χέγκελ και Μαρξ,εκδ. ΕΡΑΣΜΟΣ (*)
Κωσταντίνος Ράντης,H γνωσιοθεωρία στη μαρξική κοινωνική θεωρία,Επιθ. Κοιν. Ερευνών (*)
Σταμάτης Γ. Η μεθοδολογική σημασία της μετατροπής των αξιών σε τιμές παραγωγής,Προβλήματα Μαρξιστικής Οικονομικής Θεωρίας,Εκδ. Κριτική [2η έκδοση:1990]
Ε. Μαντέλ,Εισαγωγή στο Κεφάλαιο του Κ. Μαρξ,εκδ. Εργατική Πάλη (*)


Πηγή: Die Bestimmung des Menschen

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου